Okrem kníh

Galéria Artotéka

Na obrázku je na podstavci socha ľudskej postavy a zavesený obraz.
Kapucínska 1

V knižnici poskytujeme priestor aj výtvarnému umeniu – od etablovaných mien až po detskú tvorbu. Od roku 1991 na druhom poschodí umenovedného oddelenia prevádzkujeme Galériu Artotéka. Jej priestor je otvorený pre všetkých, dlhodobo predstavuje najmä mladých umelcov a umelkyne. Aktuálne v nej nájdete výstavu Kataríny Škamlovej.

Na historickej kresbe je muž s krátkymi bielymi vlasmi, výraznými očami a fúzmi.
Na Kapucínskej je uchovaná aj pozostalosť Jána Nepomuka Batku, patróna Mestskej knižnice v Bratislave. Mestský archivár sa o knižnicu živo zaujímal od jej počiatku, novovzniknutej inštitúcii venoval svoje súkromné zbierky. Spolu išlo takmer o 5 000 zväzkov, vrátane vzácnych nôt a partitúr. Keď v roku 1914 chcelo mesto jej fond presunúť do novej knižnice Alžbetínskej univerzity, Batka nesúhlasil s presunutím svojej zbierky a de facto tak zabránil zániku Mestskej knižnice v Bratislave.
Čo ďalej ponúkame v našej knižnici
Táto webová stránka využíva na svoje fungovanie technicky nevyhnutné súbory cookies. Ak nám udelíte súhlas, budeme získavať aj štatistické údaje o prehliadaní webovej stránky na zlepšenie našich služieb. Okrem toho môže byť na webovú stránku umiestňovaný obsah webových stránok tretích strán.